X

Kyberturvallisuus on kriittinen osa liiketoimintaa

Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Palveluita digitalisoidaan, tuotantotavat muuttuvat ja niitä ulkoistetaan enemmän kuin koskaan. Samalla käyttötarpeet ovat muuttuneet etätyöskentelyn yleistyessä ja päätelaitteiden määrän kasvaessa.

Digitalisaation myötä verkkorikollisuus on kasvanut voimakkaasti. Esimerkkejä verkkorikollisuudesta ovat erilaiset petokset (esimerkiksi kalasteluviestit ja nigerialaiskirjeet), identiteettivarkaudet ja kiristyshaittaohjelmat. Tutustu tarkemmin arkipäiväistyneeseen kyberrikollisuuteen Jyri Paasosen blogissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa myös rekisterinpitäjää toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta henkilötietojen käsittely on turvattua. Kyberturvallisuuden toteuttaminen onkin tänä päivänä erittäin tärkeää koko liiketoiminnan kannalta.

R-Office apunasi taistelussa kyberrikollisuutta vastaan

Kyberturvallisuuden toteuttaminen tulee suhteuttaa organisaation kokoon, toimintaan, suojattaviin tietoihin sekä niiden riskitasoon. Kyberturvallisuustoimien toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää valmiiksi saatavilla olevia hallintamalleja, kuten esimerkiksi ISO 27001 -standardia. Näin vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet voidaan määrittää systemaattisesti.

Eri vaatimusten toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tieto- ja kyberturvavaatimukset täytetään varmasti oikein ja aukottomasti.

R-Office tarjoaa kokonaisvaltaiset tieto- ja kyberturvan asiantuntijapalvelut. Palvelukokonaisuus ja asiantuntijatiimi räätälöidään yksilöllisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden ja parasta mahdollista tulosta tavoitellen. 

Tarvitseko sinä asiantuntijan apuja oman yrityksesi kyberturvallisuuden saattamiseksi ajantasalle? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä