X

Mustesuihku, geeli, laser vai LED - miten valita oikea tulostin oikeaan tehtävään?

Markkinoilla on useita erilaisia tekniikoita tulostamiseen ja riippuu tulostimen käyttötarkoituksesta, mikä niistä on sopi­vin ja kustannustehokkain. Alla on lueteltuna yleisimmät toimistotulostamisen teknologiat sekä niiden perusominaisuudet.
Mustesuihku

musteMustesuihkulaitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan - kulut­tajalaitteisiin ja yrityslaitteisiin. Kuluttajille suunnatut laitteet ovat hankin­tahinnaltaan erittäin edullisia, mutta niiden käytössä tarvittavat väriaineet ovat kalliita. Ne tuottavat korkealaatuisia valokuvia, mutta märkä muste voi tahrata. Tämä tarkoittaa, että ne eivät sovellu sellaisenaan kaksipuoliseen tulostukseen. Lisäksi parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi tarvitaan pääl­lystettyä erikoispaperia. Tulostusnopeudet vaihtelevat sivun peittävyyden ja kuvanlaadun mukaan, ja kun koko sivun grafiikkaa tulostetaan korkeal­la resoluutiolla, tulostusnopeus voi hidastua huomattavasti eikä vastaa luvattua nimellisnopeutta.

Yrityskäyttöön suunnitellut laitteet vastaavat ominaisuuksiltaan muuten edullisia kuluttajaversioita, mutta ovat teholtaan ja rungoltaan jykevämpiä, ja niihin on saatavilla yrityskäyttöön tarkoitettuja lisälaitteita, kuten kaksipuo­leisuusyksikkö. Kaksipuolista tulostusta varten musteen on kuivuttava ennen kuin paperin kääntöpuolelle voidaan tulostaa. Kuivaamiseen tarvitaan ilmanpuhallinta, joka voi olla äänekäs ja kuivatus prosessi hidas. Lisälaitteet voi­vat nostaa muuten edullisen laitteen hintaa tasolle, jossa esimerkiksi lasertulostin on jo varteenotettava vaihtoehto.

Alhaiset hankintakustannukset voivat tehdä mustesuihkutulostimista ja -monitoimilaitteista houkuttelevia pienen volyymin henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitoimistoon. Isompaan toimistokäyttöön suositellaan kuitenkin laser- tai LED-tekniikkaa, joka tarjoaa alhaisemmat sivukustannukset ja säästöjä laitteen koko elinkaaren aikana.

”Mustesuihku sopii hyvin henkilökohtaiseen käyttöön, mutta sen käyttö tulee kalliiksi, jos tulostat säännöllisesti paljon sivuja”

 • Edut: Alhaiset alkukustannukset, erinomainen valokuvalaa­tu.
 • Haitat: Korkea sivuhinta. Muste voi tahrata eikä sovi kaksipuoliseen tulostukseen ilman lisälaitteita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan päällystettyä paperia. Hidastuu, kun tulostetaan suurella tarkkuudella.
Geeli

geljet-1Geelitulostimet ja -monitoimilaitteet tuottavat kuvan samalla tavalla kuin mustesuihkutulostimet, mutta märän mus­teen sijaan ne ruiskuttavat nopeasti kuivuvaa pigmenttipohjaista geeliä paperille. Koska geeli kuivuu kosketuksessa paperin kanssa, kuva on tahraantumaton, erikoispaperia ei tarvitse käyttää ja asiakirjat voidaan tulostaa kaksipuolisi­na. Geelitulostimet ovat yleensä hieman kalliimpia ostaa kuin mustesuihkutulostimet, mutta niiden sivukustannukset ovat samanlaiset.

”Koska geeli ei tahraa, se sopii toimistokäyttöön paremmin kuin mustesuihku”

 • Edut: Erinomainen valokuvalaatu, tahraantumaton, käyttää tavallista paperia, voidaan tulostaa kaksipuoleisena.
 • Haitat: Korkeat sivukustannukset. Hidastuu, kun tulostetaan suurella tarkkuudella.
Laser

LaserLasertulostimet ja -monitoimilaitteet siirtävät väriainetta paperille lasersäteen ja staattisen sähkön avulla. Väriaine kiinnittyy paperiin kulkiessaan kuuman lämpöyksikön läpi. Lasertulos­timet eivät vaadi erikoispaperia ja tuottavat korkealaatuista ja terävää tekstiä. Tulostus tapahtuu yleensä samalla nopeudella sivun peittävyydestä ja kuvan laadusta riippumatta.

Vaikka laserin ostohinta on yleensä korkeampi kuin mustesuihku- tai geelitulostimilla, värikasettien riittoisuus on suurempi (sivumäärä kasettia kohden) tarjoten alhaisemmat sivukustannukset. Näin laser voi säästää tulostuskustannuksissa huomattavasti laitteen koko käyttöiän aikana.

”Laser sopii loistavasti yrityskäyttöön ja tarjoaa kustannussäästöjä sen koko elinkaaren aikana”

 • Edut: Luotettava tekniikka, korkealaatuinen teksti, tavallinen paperi, tasainen tulostusno­peus, alhaisin sivuhinta/käyttökustannus.
 • Haitat: Korkea hankintakustannus mustesuih­kuun/geeliin verrattuna.
LED

ledLED-tulostustekniikka vastaa laserjärjestelmää eli LED-tulostimet ja -monitoimilaitteet siirtävät väriainetta paperille staattista sähköä käyttämällä. Kahden tulostintekniikan välinen ero on siinä, miten rumpu valaistaan: lasertulosti­met käyttävät lasersädettä, joka pyyhkii edestakaisin rummun reunasta reunaan, kun taas LED-tulostimet käyttävät joukkoa LEDejä, jotka valaisevat koko linjan kerralla. Kumpikin tulostintekniikka on yleensä nopea ja tuottaa korkean resoluution väritulosteita. Vaikka LED-tulostustekniikalla on rajoituksensa, sillä on myös etuja laseriin verrattuna.

Erot eivät ole merkittäviä, mutta pieniä eroja on olemassa. LED-tulostimien mekaniikka on laseria yksinkertaisempi. Ja koska liikkuvia osia on vähemmän, käyttövarmuus LEDillä on laseria hieman parempi. Myös yksinkertaisuudesta johtuu, että LED-laitteen koko voi olla laseria pienempi. Lasertulostin kuitenkin pystyy kuitenkin aavistuksen parem­paan tulostusjälkeen, koska tulosteen jokainen pikseli valaistaan samalla valonlähteellä. LED-koneiston tulostus perustuu tuhansiin LED-valonlähteisiin ja joskus niiden välillä voi olla pieniä eroja. Täytyy muistaa, että koska kaikki nämä erot voivat olla hiuksen hienoja, niin laser kuin LED ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja.

”LED-teknologia tarjoaa laitteen kompaktin koon, korkean luotettavuuden ja pienen energiankulutuksen”

 • Edut: Korkealaatuinen tulostus aidolla 1200 dpi:llä, hiljainen käyttöääni, kompakti koko, pieni energiankulutus, erittäin luotettava toimivuus ja alhainen sivuhinta/käyttökustan­nus.
 • Haitat: Korkea hankintakustannus mustesuih­kuun/geeliin verrattuna.

Yhteenveto

Yhteenvetona em neljästä tulostusteknologiasta voidaan niputtaa mustesuihku ja geeli yhteen, samoin kuin laser ja LED. Niiden ominaisuudet ovat niin yhtenevät ja eroavaisuudet minimaaliset (pl. mustesuihku tarvitsee aikaa kuivuakseen, geeli taas ei).

Eri teknologioiden parhaat soveltuvuudet (toimistokäytössä):

Mustesuihku/geeli

 • Vähäisen käytön kotitoimisto
 • Pienet erittäin korkeaa laatua vaativat kuvatulostukset (esim. mainostoimistot)

Laser/LED

 • Usean henkilön toimistokäyttö
 • Kaikki yleiset toimiston asiakirjat: tekstit, esitykset, raportit jne
 • Asiakas, esite- ja myyntimateriaalit
 • Tarkkoja yksityiskohtia vaativat tulostukset (esim. arkkitehtitoimistot)

 

bulbJa loppuun vielä vinkki, joka pätee kaikkii tulostusteknologioihin: Jos haluat vähentää energiankulutusta ja minimoida hiilijalanjälkesi, osta tulostin tai monitoimilaite, jolla on alhainen TEC (Typical Electricity Consumption) -luokitus.

 


 
Opas kansissaVastaatko työssäsi tulostinlaitteiden hankinnasta?

Mikäli haluat oppia lisää toimiston tulostamisesta, lue kattava 16-sivuinen ostajan opas. Se käsittelee toimistojen tulostimia ja monitoimilaitteita ja opastaa seikkaperäisesti niiden hankinnassa.

Tutustu oppaaseen