X

Työpäiväkokemus etätyössä

VIERASKYNÄSTÄ: Hiljattain jälleen voimaan tullut yleinen etätyösuositus asettaa meidät jälleen hankalan paikan eteen. Vai asettaako? Joillekuille nyt jatkuva etätyöskentely tuntuu sopivan vallan mainiosti, kun taas toiset todella kärsivät vallitsevasta tilanteesta. Yhtenä selityksenä erilaisiin suhtautumistapoihimme saattaa hyvinkin olla motiiviemme, eli perustarpeidemme, erilaisuus.

Ihmisten motiivit ovat erilaisia.Käsittelen tässä asiaa psykologian professori Steven Reissin tieteellisen motivaatioteorian viitekehyksestä käsin. Reissin teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen, motiiviin, jotka ohjaavat meitä jokaista kaikessa ajattelussamme ja tekemisessämme. Mitä paremmin saamme tyydytettyä nämä tarpeet, sitä energisempiä, onnellisempia ja tehokkaampia olemme. Valitsin tähän tekstiin ne motiivit, joilla ajattelen olevan eniten vaikutuksia juuri etätyöhön, vaikkakin kaikki vaikuttaa meihin kokonaisuutena.

Millaisia nämä vaikutukset siis ovat, ja ennen kaikkea, miten ihmisiä voitaisiin parhaiten tukea huomioiden heidän yksilölliset motiiviprofiilinsa?

Sosiaaliset kontaktit
 • Korkea tarve: halu tutustua ihmisiin ja saada seuraa. Etätyö voi tästä näkökulmasta olla todella vaikeaa, kun päivittäiset kohtaamiset kahviautomaatilla ja lounastauoilla jäävät pakosta pois.
 • Matala tarve: halu olla omassa rauhassa. Etätyö sopii henkilöille, joilla sosiaalisten kontaktien tarve on matala
Uteliaisuus
 • Korkea tarve: tarve ajatella syvällisesti ja tietää kaikesta kaikki. keskustella asioista syvällisesti, ja niinpä kokoukset tai palaverit saattavatkin venyä.
 • Matala tarve: tarve konkreettiseen käytännönläheiseen toimintaa.

Etätyöskentely mahdollistaa sekä matalan että korkean uteliaisuuden tarpeen täyttymisen: sillä aikaa kun käynnissä olevassa etätapaamisessa uteliaat pohtivat asiaa eri näkökulmista ja etsivät lisää tietoa, voivat vähemmän uteliaat jo suunnitella käytännön toimenpiteitä ja osittain toteuttaakin niitä.

Valta
 • Korkea tarve: halu vaikuttaa, päättää ja suorittaa. Vahvasti vaikuttamishaluiset henkilöt saattavat joskus ajautua tekemään todella paljon töitä. Henkilön voi olla vaikea antaa vastuuta ja delegoida asioita muille, jolloin oma työmäärä vain kasvaa. Etäolosuhteissa tulisikin jonkun koordinoida työmäärää ja olla hyvin selvillä tiimin työtavoista.
 • Matala tarve: halu noudattaa muiden antamia ohjeita ja auttaa ja tukea muita. Tällaisille ihmisille sopii yleensä varsin hyvin se, että joku muu tekee päätökset. Itseohjautuvuudessa nämä henkilöt saattavat tarvita enemmän tukea.
Riippumattomuus
 • Vahva tarve: halu olla vapaa ja pärjätä itse. Tiiviin yhteistyön tekeminen voi olla haastavaa ja nämä henkilöt ovatkin parhaimmillaan yksin itsenäisessä työssä. Etätyöskentely soveltuukin mainiosti henkilöille, joilla on korkea riippumattomuuden tarve. Etätapaamisissa ja yhteisten työtilojen avulla voidaan sopia kullekin kuuluvat kokonaisuudet ja kukin etenee itsenäisesti raportoiden sovitulla tavalla.
 • Matala tarve: yhteenkuuluvaisuuden ja tiimityön tarve. Ryhmästä saa voimaa. Tavoitteisiin pääseminen saattaa edellyttää yhdessä tekemistä. Yhteiset etätyöskentelytilat mahdollistavat kätevästi tämän tarpeen.
pexels-gustavo-fring-4148937Fyysinen aktiivisuus
 • Korkea tarve: tarve olla liikkeellä ja hyväkuntoinen. Henkilö tarvitsee liikuntaa ja pitkät istumakokoukset, tietokoneen ääressä vietetyt tunnit ja paikallaan pysyminen voivat aiheuttaa näissä henkilöissä levottomuuden tunnetta. Sähköpöydät ja erilaiset aktiivituolit tarjoavat ovat ”must” näille henkilöille.
 • Matala tarve: mukavuudenhalu ja halu ottaa rennosti. Henkilöt nauttivat mukavista tuoleista ja saattavat jopa valita työtehtävät sen mukaan, ettei liika liikkuminen ole pakollista. Tällöin onkin tärkeää, että työpisteellä on käytössä ergonominen mutta mukava tuoli.
Perhe
 • Korkea tarve: tarve hoivata ja huolehtia perheestä. Poissaolo perheen luota voi olla vaikeaa, eivätkä työmatkat välttämättä, sovi. Vapaa-aika pidetään erillään työstä. Etätyöskentely erityisesti kotoa käsin voi aiheuttaa pientä ristiriitaa. Toisaalta saa olla kotona lähellä perhettä, toisaalta nimenomaan kotoa käsin työskentely voi tuntua siltä, että työt tulevat liikaa yksityiselämän alueelle.
 • Matala tarve: halu olla sitoutumaton. Nämä henkilöt luottavat perheen pärjäämiseen, eikä perheen oma aikakaan ei ole niin ”pyhää”. Työasioita voi varsin hyvin sopivassa määrin hoitaa myös työajan ulkopuolella. Etätyöskentely mahdollistaa monelle entistä joustavamman omien töiden aikatauluttamisen, ja työskentelyä voi tarpeen mukaan jaksottaa itselle sopiviin aikoihin.
Järjestys
 • Korkea tarve: halu organisoida ja järjestää. On tärkeää, että sekä fyysiset että virtuaaliset asiat pysyvät oikeilla paikoillaan, ja että järjestyksen ylläpitäminen on ylipäänsä mahdollista. Tällöin tärkeässä roolissa on esimerkiksi toimiva ja kaikkien noudattama tiedostojen nimeämiskäytäntö sekä järjestelmällinen arkistointitapa.
 • Matala tarve: tarve joustavuuteen ja improvisointiin. Etätyössä saa pitää omat tilansa juuri sellaisina kuin haluaa, pieni kaaos mukaan lukien. Suunnitelmat saattavat muuttua päivän mittaan, eikä se etätyössä rasita muita
Kerääminen
 • Korkea tarve: pyrkimys kerätä ja säästää asioita ja tavaroita. Tämä tarve on hyödyllinen, sillä joku aina huolehtii siitä, että asiat ja dokumentit pidetään tallessa. Erilaiset sähköiset tiedonhallinnan ratkaisut mahdollistavat tiedon säilyttämisen juuri siinä muodossa kuin se parhaiten palvelee kutakin organisaatiota ja tiimiä.
 • Matala tarve: halu käyttää resursseja tai luopua niistä, tavaroita ei turhaan säästellä. Mitään itselle tarpeetonta ei säilytetä, rikkinäiset tavarat heitetään pois. Keräämisen tarve voidaan nähdä myös resurssien käyttönä tai jopa resurssien hukkaamisena, ja resurssina ajatellaan myös aikaa. Etätapaamisten ollessa uusi normaali olisikin tärkeää pyrkiä säilyttämään tasapaino myös ajankäytön suhteen.

Olisi tärkeää olla tietoinen siitä, mikä kunkin yksittäisen työntekijän tarveprofiili on, jotta yhteisön toimintatavat saadaan sellaisiksi, että ne tukevat eri motiivien molempien ääripäiden edustajia.

On onnekasta, että nykyään on tarjolla monenlaisia etätyöskentelyä helpottavia ratkaisuja – niin fyysisiä kuin virtuaalisia. Lisää neuvoja ja vinkkejä oikean motivaation löytämiseen verkkosivuiltani https://bapersonnel.fi/

Ystävällisin terveisin

Shani Livson
Yrittäjä ja valmentaja, HM

Ba Personnel

 


R-Office tarjoaa laajat ratkaisut onnistuneeseen työskentelyyn - teit sitten töitä kotona tai toimistolla. Tai vaikkapa tien päällä.

Mitkä työskentelytapa on sinulle sopivin? Lue lisää R-Officen ratkaisuista klikkaamalla alta.Riku3